LuatVietnam

blue-check Các thủ tục mới chuẩn hóa trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Quyết định số 1247/QĐ-BTP ngày 30/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (5 trang)
Posted: 31/5/2022 3:57:53 PM | Latest updated: 2/6/2022 8:06:13 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định thay mới một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự, áp dụng kể từ ngày 30/5/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1328/QĐ-BTPstatus1 ngày 01/6/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 30-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Tòa án