LuatVietnam

blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (95 trang)
Posted: 16/5/2023 1:43:12 PM | Latest updated: 18/5/2023 11:05:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5701
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới 130 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&ĐT TP. Hà Nội, gồm:

1. Danh mục 109 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố, trong đó có: 01 thủ tục lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 22 thủ tục lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam; 04 thủ tục lĩnh vực đầu tư dự án PPP; 01 thủ tục lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp; 08 thủ tục lĩnh vực đầu tư dự án ODA; 48 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; 03 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội; 15 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã; 07 thủ tục lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Danh mục 21 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, trong đó: 16 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã; 05 thủ tục lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 và Quyết định số 4324/QĐ-UBNDstatus1 ngày 01/10/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5701

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Đầu tư trong nước

blue-check 20 thủ tục về cấp phép đầu tư dự án tại Khu Công nghệ cao TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Các điều kiện hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check 48 thủ tục mới về cấp phép đầu tư và lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
blue-check Dự án cấp phép trước khi thay đổi địa bàn ưu đãi có được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế?
blue-check Tăng vốn cho dự án có tiếp tục được ưu đãi thuế?
blue-check Khuyến cáo về thời hạn nộp thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Những lưu ý khi tách doanh nghiệp thực hiện dự án
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tiến độ cho dự án thực hiện trước khi có Luật Đầu tư 2020
blue-check Các thủ tục đầu tư và cấp lại giấy phép lao động được giải quyết trong ngày tại Ban quản lý KCX TP. HCM
blue-check Công ty phải bàn giao thuế GTGT của dự án cho doanh nghiệp mới nếu dự án đã đăng ký thuế English attachment
blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Nhận chuyển nhượng dự án có được kế thừa việc khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất?
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội