LuatVietnam

blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế

Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (75 trang)
Posted: 26/7/2022 9:21:15 AM | Latest updated: 29/7/2022 12:55:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5505
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 31 thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế, đáng chú ý gồm các thủ tục:

- Khai quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh được hưởng ưu đãi;

- Thay đổi kỳ tính thuế GTGT, thuế TNCN từ tháng sang quý;

- Khai thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý;

- Khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý;

- Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Khai thuế TNCN đối với tổ chức khai thay thuế cho cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn do nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoản thưởng cho cổ đông hiện hữu;

- Khai thuế TNCN đối với tổ chức nơi cá nhân góp vốn khai thay thuế trong trường hợp cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, chứng khoán;

- Khai thuế TNCN đối với tổ chức nơi cá nhân góp vốn khai thay thuế trong trường hợp cá nhân góp vốn bằng bất động sản;

- Khai thuế đối với tổ chức khai thay và nộp thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức, tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thay cho cá nhân có tài sản cho thuê;

....

Ngoài ra, Quyết định này còn sửa đổi, thay thế một số thủ tục về khai thuế GTGT, khai thuế TTĐB, khai thuế TNDN, khai thuế nhà thầu, khai bổ sung hồ sơ thuế,....

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016.

Bãi bỏ Quyết định số 2706/QĐ-BTCstatus1 ngày 29/12/2017, Quyết định số 625/QĐ-BTCstatus1 ngày 10/4/2019, Quyết định số 391/QĐ-BTCstatus1 ngày 20/3/2019, Quyết định số 1087/QĐ-BTCstatus1 ngày 03/6/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5505

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Kê khai thuế

blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment
blue-check Từ 2022, nộp thay thuế TNCN của cá nhân kinh doanh phải có ủy quyền
blue-check Tổng hợp các Hỏi - Đáp thường gặp về thủ tục kê khai thuế theo quy định mới
blue-check Các doanh nghiệp tại TP. HCM bắt buộc phải khai, nộp thuế điện tử
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK vẫn bị tính tiền chậm nộp
blue-check Tổng hợp những điểm mới về thủ tục khai nộp thuế từ 2022
blue-check Có cần phân bổ thuế cho các địa phương mở cửa hàng kinh doanh?
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho địa phương có chi nhánh kinh doanh thương mại
blue-check Cách ghi chứng từ nộp thuế kể từ 1/1/2022
blue-check Lưu ý về khai thuế GTGT đối với hoạt động lắp đặt ngoài tỉnh kể từ 1/1/2022