LuatVietnam

blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Hà Nội đã tích hợp lên Cổng quốc gia

Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn bằng, chứng; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trục tuyến, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (40 trang)
Posted: 5/4/2023 9:45:19 AM | Latest updated: 6/4/2023 3:37:42 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố các quy trình thủ tục đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại TP. Hà Nội, gồm:

1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

2. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

3. Công nhận bằng tốt nghiệp THCS, THPT do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

4. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

5. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 31-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu