LuatVietnam

blue-check Các thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp và việc làm được triển khai trực tuyến giai đoạn 2023-2024

Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 5) (8 trang)
Posted: 31/8/2023 8:58:57 AM | Latest updated: 4/9/2023 4:21:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5783
LuatVietnam

Quyết định công bố Đợt 5 Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai trực tuyến toàn phần và một phần trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2023-2024.

Theo đó, có 29 thủ tục trong các lĩnh vực Thương mại quốc tế, Thành lập doanh nghiệp, Đầu tư, Việc làm đáp ứng yêu cầu triển khai trực tuyến toàn phần trong giai đoạn 2023-2024, gồm:

1. Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP .

3. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

4. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

5. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

6. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

7. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

8. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

9. Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

10. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

11. Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

12. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

13. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

14. Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

15. Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

16. Cấp Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

17. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

18. Gia hạn Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

19. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp phép đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

20. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

21. Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

22. Ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

23. Cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

24. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

25. Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

26, 27. Cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

28. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

29. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 16-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5783

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu