LuatVietnam

blue-check Các thuốc dự phòng điều trị Covid-19 sẽ được chuyền sang KCB thông thường

Quyết định số 1418/QĐ-BYT ngày 17/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024 (7 trang)
Posted: 17/3/2023 1:25:35 PM | Latest updated: 20/3/2023 10:23:57 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5660
LuatVietnam

Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để triển khai Nghị quyết số 80/2023/QH15, gồm:

- Rà soát và chuyển số thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế đã mua để dự phòng dịch bệnh Covid-19 sang phục vụ công tác KCB thông thường, hoàn thành trong năm 2023.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản theo đúng thời hạn quy định tại Nghị quyết số 80/2023/QH15 và bãi bỏ các văn bản thuộc thẩm quyền được ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15, trừ các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 80/2023/QH15, báo cáo Bộ Y tế trong tháng 4/2023.

- Khẩn trương công bố danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 1/1/2023 nhưng được cho gia hạn lưu hành đến hết ngày 31/12/2024.

- Các cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tiếp tục thực hiện việc thanh toán chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong theo quy định tại Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15status2 .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 17-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5660

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Y tế

light-check Công bố Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương
blue-check Điều kiện tăng 100% phụ cấp cho viên chức y tế trong 2 năm 2022 - 2023
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết Marburg
blue-check Thay mới các mẫu văn bản đề nghị cấp phép lưu hành thiết bị y tế
blue-check Lộ trình xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023
blue-check Bãi bỏ Thông tư quy định về kinh doanh dược liệu và đấu thầu trang thiết bị y tế English attachment
blue-check Dự thảo Thông tư quy định về giá khám chữa bệnh dịch vụ
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, mỹ phẩm tại Hà Nội
blue-check Các trường hợp bị thu hồi Phiếu công bố trang thiết bị y tế
blue-check Lộ trình ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023
blue-check Sắp có các hướng dẫn mới về mua sắm và đấu thầu thuốc, thiết bị y tế
blue-check Các thuốc dự phòng điều trị Covid-19 sẽ được chuyền sang KCB thông thường
blue-check Sẽ tăng cường giám sát người nhập cảnh có triệu chứng bệnh Marburg
blue-check Những quy định đã sửa đổi trong mua sắm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế
blue-check Quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế sẽ tiếp tục được xem xét sửa đổi
blue-check Các quy định đã được sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thuốc và thiết bị y tế
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện hoạt động của các cơ sở tiêm chủng
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện an toàn sinh học của các phòng xét nghiệm
blue-check Hướng dẫn nhập thủ công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT