LuatVietnam

blue-check Các tỉnh sẽ rà soát lại hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương

Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022 của Bộ Tài chính về hoạt động của Quỹ phát triển đất của địa phương (2 trang)
Posted: 31/5/2022 1:50:50 PM | Latest updated: 7/6/2022 1:53:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố rà soát lại hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 01/2017/NĐ-CPstatus2 ) và các nguyên tắc sau:

(i) Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập Quỹ;

(ii) Không sử dụng nguồn vốn hoạt động của Quỹ để chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, tái định cư;

(iii) Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn trả vốn ứng từ Quỹ;

(iv) Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất do NSNN cấp, hỗ trợ hoặc thuộc nguồn thu NSNN phải mở tài khoản tại KBNN để quản lý, kiểm soát.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà đất