LuatVietnam

blue-check Các tỉnh sẽ rà soát việc lập phương án cải tạo môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản

Công văn số 2420/BTNMT-MT ngày 10/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản khoáng sản (1 trang)
Posted: 4/5/2023 1:14:08 PM | Latest updated: 7/5/2023 1:12:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5692
LuatVietnam

Nhằm tăng cường bảo vệ môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát những cơ sở khai thác khoáng sản đang hoạt động nhưng chưa có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt để yêu cầu lập phương án cải tạo môi trường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67 Luật BVMT năm 2020.

Đối với những cơ sở khai thác khoáng sản đang hoạt động nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường thành phần, tiến hành rà soát, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định; đồng thời hướng dẫn các chủ cơ sở này lập hồ sơ, đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo đúng quy định.

Bộ cũng đề nghị các tỉnh phải tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đối với các cơ sở khai thác khoáng sản có giấy phép khai thác đã hết hạn, đôn đốc đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5692

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo vệ môi trường

light-check Sửa đổi điều kiện và định mức hỗ trợ từ NSNN cho dự án, đề án bảo vệ môi trường
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên
blue-check Các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì cần gửi đơn đến Bộ TN&MT để được công bố danh sách
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát việc lập phương án cải tạo môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản
blue-check Các cơ sở tái chế cần gửi đơn đề nghị nếu muốn Bộ TN&MT công bố danh sách
blue-check Bãi bỏ 04 Quyết định về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp giảm phát thải khí Metan đến năm 2030
blue-check Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải cung cấp dữ liệu kiểm kê cho Bộ TN&MT
blue-check Tài liệu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt
blue-check Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường kể từ 20/3/2023 English attachment
blue-check TP. Hà Nội bỏ thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải dưới 3.000 m3/ngày đêm
blue-check Thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết (áp dụng từ 30/12/2022)
blue-check Thủ tục mới về điều chỉnh Thư phê duyệt chương trình, dự án thuộc Nghị định thư Kyoto
blue-check Thí điểm quy chế chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội