LuatVietnam

blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường thanh tra hoạt động đấu giá đất đai

Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay (3 trang)
Posted: 19/5/2022 2:43:08 PM | Latest updated: 21/5/2022 1:08:05 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456
LuatVietnam

Nhằm chấn chỉnh những sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất thời gian qua, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã yêu cầu các tỉnh, thành triển khai một số biện pháp sau:

- Chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó lưu ý các trường hợp bắt buộc phải giao đất thông qua đấu giá, nhất là những khu đất "vàng" để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

- Đối với phương án đấu giá quyền sử dụng đất, bắt buộc phải quy định rõ điều kiện của nhà đầu tư tham gia đấu giá (như năng lực về tài chính, kỹ thuật, ký quỹ, nguồn vốn, tiến độ đưa đất vào sử dụng...).

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc nối trong các cuộc đấu giá.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà đất