LuatVietnam

blue-check Các tờ khai nhập khẩu Camera sẽ bị rà soát lại mã số HS

Công văn số 1582/TCHQ-TXNK ngày 5/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Camera (2 trang)
Posted: 6/5/2022 3:39:50 PM | Latest updated: 18/5/2022 8:06:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5446
LuatVietnam

Đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng Camera, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh tiến hành kiểm tra lại việc phân loại mã số HS của doanh nghiệp đảm bảo đúng hướng dẫn sau:

- Trường hợp mặt hàng Camera là loại chụp hình ảnh, chuyển đổi thành tín hiệu điện tử và được phát như hình ảnh video đến các thiết bị bên ngoài camera để lưu giữ, điều khiển, hiển thị hình ảnh và không có bất kỳ khả năng ghi hình ảnh trong nó thì phân loại mã số 8525.80.40 - - Camera truyền hình.

- Trường hợp mặt hàng Camera là loại chụp hình ảnh, chuyển đổi thành tín hiệu điện tử và được ghi trong camera như một hình ảnh tĩnh hoặc động. Hình ảnh được ghi lên một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phương tiện lưu trữ khác... thì phân loại mã số 8525.80.31 (nếu là camera ghi hình ảnh sử dụng trong lĩnh vực phát thanh); mã số 8525.80.39 (nếu là camera ghi hình ảnh khác); mã số 8525.80.51 (nếu là camera kỹ thuật số khác thuộc loại phản xạ ống kính đơn); mã số 8525.80.59 (nếu là camera kỹ thuật số khác).

Trường hợp doanh nghiệp khai báo tên hàng không đầy đủ, chính xác, phân loại không phù hợp thì cơ quan hải quan sẽ xác định lại mã số, ấn định thuế và xử lý vi phạm (nếu có).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5446

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phân tích - Phân loại

blue-check Kết quả phân loại mã số hàng hóa của TCHQ chỉ có hiệu lực tối đa 3 năm English attachment
blue-check Các tờ khai nhập khẩu Camera sẽ bị rà soát lại mã số HS
blue-check Hướng dẫn phân loại thống nhất đối với "Cụm cánh tản nhiệt máy biến thế"
blue-check Module điều khiển tín hiệu chiếu sáng của đèn LED được áp mã số 8537.10.19
blue-check Thay mới Quy trình phân tích phân loại hàng hóa XNK English attachment
blue-check Lưu ý về mã HS đối với một số mặt hàng English attachment
blue-check Thông báo xác định trước mã số HS sẽ không có giá trị nếu hàng thực nhập khác với mẫu
blue-check Hướng dẫn phân loại "máy làm mát không khí bằng bay hơi"
blue-check Những điểm mới về phân tích phân loại hàng hóa từ 12/4/2021
blue-check Hướng dẫn phân loại Cần trục bánh lốp
blue-check Sửa đổi quy định về phân tích phân loại hàng hóa English attachment
blue-check Về thủ tục, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số HS
blue-check Thời hạn lưu mẫu để phân loại không quá 120 ngày
blue-check Thông báo kết quả phân loại chỉ có giá trị trong thời hạn 3 năm English attachment
blue-check Phân loại giấy phế liệu như thế nào?
blue-check Hồ sơ, thủ tục đề nghị Hải quan tư vấn trước mã số HS
blue-check Các tài liệu được sử dụng để phân loại hàng hóa
blue-check Nhập khẩu dây cáp diện phải khai báo rõ đặc tính kỹ thuật
blue-check Lưu ý khi phân loại "vỏ bọc ghế sofa"
blue-check Khuyến cáo một số sai phạm trong phân loại và áp mã HS English attachment