LuatVietnam

blue-check Các trường hợp đang vướng mắc khi thanh toán chi phí KCB BHYT

Công văn số 1230/BHXH-GĐĐT ngày 27/4/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về vướng mắc trong giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT (4 trang)
Posted: 4/5/2023 8:23:23 AM | Latest updated: 4/5/2023 7:26:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5690
LuatVietnam

Văn bản tổng hợp một số vướng mắc của cơ quan BHXH trong công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT do các bệnh viện tổ chức hoạt động KCB chưa phù hợp với quy định pháp luật, chẳng hạn:

- Người hành nghề được phân công KCB ngoài phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ;

- Danh sách người hành nghề tại cơ sở KCB không được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

- Thời gian đăng ký hành nghề KCB không đúng quy định; không ghi cụ thể giờ trong ngày, ngày trong tuần hoặc ghi toàn bộ thời gian trong ngày, toàn bộ các ngày trong tuần, không đúng quy định của pháp luật về thời gian làm việc.

- Phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề là tên các dịch vụ kỹ thuật người hành nghề được thực hiện, không ghi theo các nhóm chuyên khoa hướng dẫn tại Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư 41/2015/TT-BYTstatus2 .

- Cơ sở khám chữa bệnh thay đổi phạm vi hoạt động, quy mô giường bệnh nhưng không thay đổi giấy phép hoạt động.

- Tổ chức các khoa chuyên môn của cơ sở KCB hoặc phân công người hành nghề KCB không đúng quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1985/1997/QĐ-BYT .

- Bệnh viện công lập không được xếp hạng lại sau 5 năm (đủ 60 tháng) kể từ ngày có quyết định xếp hạng theo quy định tại khoản 4 điểm A mục II Thông tư số 23/2005/TT-BYT .

- Thông tư số 39/2018/TT-BYTstatus2 không hướng dẫn thanh toán tiền giường tại Nhà hộ sinh, chưa có văn bản quy định giường tại nhà hộ sinh là giường lưu hay giường điều trị nội trú.

BHXH Việt Nam đã đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn về các vấn đề nêu trên để cơ quan BHXH thống nhất thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về KCB và thanh toán BHYT.

Trường hợp đến ngày 10/5/2023 Bộ Y tế không có văn bản hướng dẫn giải quyết, cơ quan BHXH không có cơ sở thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các tình huống chưa được pháp luật quy định cụ thể hoặc chưa rõ ràng như đề cập.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5690

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

blue-check Phòng khám đa khoa Thạnh Xuân (tại Tp. HCM) ngừng nhận KCB BHYT kể từ 1/6/2023
blue-check Bổ sung 03 bệnh viện và phòng khám tại TP. HCM nhận KCB BHYT trong quý 3/2023
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (cập nhật Đợt 6)
blue-check Các trường hợp đang vướng mắc khi thanh toán chi phí KCB BHYT
blue-check Bộ Y tế cấm chuyển bệnh nhân BHYT ra bệnh viện tư nhân để vụ lợi
blue-check Quỹ BHYT đã chấp nhận thanh toán chi phí KCB vào ngày nghỉ, ngày lễ
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu trong quý 2/2023
blue-check Sửa đổi chính sách đấu thầu trang thiết bị y tế và thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật English attachment
blue-check Cổng giám định BHYT đã nâng cấp để liên thông giấy khám sức khỏe và giấy chứng sinh
blue-check 02 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngừng KCB BHYT kể từ 1/3/2023
blue-check Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý II/2023
blue-check Quy trình cấp giấy chứng sinh, báo tử và khám sức khỏe lái xe trên Cổng giám định BHYT
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 5)
blue-check Bổ sung 06 Danh mục mã dữ liệu áp dụng trong thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất
blue-check Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT trực tuyến
blue-check Chuẩn dữ liệu tổng hợp thông tin chi phí KCB BHYT
blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
blue-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment
blue-check Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý 4/2022