LuatVietnam

blue-check Các trường hợp được hoàn lại thuế XNK English attachment

Công văn số 1172/HQTPHCM-GSQL ngày 30/5/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (2 trang)
Posted: 31/5/2022 10:40:56 AM | Latest updated: 4/6/2022 10:41:57 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, các trường hợp được xét hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu (thuế XNK) được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, bao gồm:

- Đã nộp thuế XNK nhưng không có hàng hóa XNK hoặc XNK ít hơn so với số lượng đã nộp thuế;

- Đã nộp thuế XK nhưng hàng hóa XK phải tái nhập;

- Đã nộp thuế NK nhưng hàng hóa NK phải tái xuất;

- Hàng hóa nhập kinh doanh, đã nộp thuế NK nhưng sau đó đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu;

- Đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, phương tiện được phép tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp đi thuê để thực hiện dự án, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, ...).

Thủ tục hoàn thuế XNK thực hiện theo quy định từ Điều 33 đến Điều 37 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).

Về quy trình khai báo và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 31/2018/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1172-30052022HQHCM[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế XNK