LuatVietnam

blue-check Các trường hợp sẽ bị từ chối cấp giấy phép nhập khẩu ô tô biếu, tặng

Công văn số 1949/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng (2 trang)
Posted: 1/6/2022 10:21:21 AM | Latest updated: 2/6/2022 2:20:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Nhằm ngăn chặn trục lợi chính sách thuế, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh khi xem xét cấp giấy phép nhập khẩu ô tô được biếu, tặng phải kiểm tra, xác minh đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động, địa chỉ đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp, tổ chức) và địa chỉ cư trú (nếu là cá nhân).

Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường như doanh nghiệp được cho, tặng ô tô không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc đã giải thể, phá sản, bỏ trốn hoặc người đại diện doanh nghiệp, người đứng tên nhận quà, tặng phủ nhận việc được cho, tặng ô tô thì từ chối cấp giấy phép nhập khẩu.

Riêng các trường hợp nghi vấn nêu tại gạch (-) đầu dòng thứ 2 điểm 1.b Công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/6/2021 thì báo cáo và gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh.

Đáng lưu ý, các trường hợp đã được cấp giấy phép nhập ô tô biếu, tặng trong vòng 6 năm (2016 - 2021) và 5 tháng đầu năm 2022 cũng sẽ bị rà soát lại dấu hiệu bất thường để xử lý theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy