LuatVietnam

Các trường hợp tạm hoãn chia thừa kế

Cập nhật 5/5/2022 | Đăng tải: LVN.5447

hoi Minh Thư
Tôi nghe nói có những trường hợp không được phân chia tài sản ngay khi người thân qua đời mà phải chờ đợi một khoảng thời gian nhất định.
Cho hỏi, về vấn đề này pháp luật quy định như thế nào?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Theo khoản 1 điều 611 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Theo điều 614 Bộ luật Dân sự năm 2015, kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Như vậy, có thể hiểu sau khi người để lại tài sản chết thì những người thừa kế được quyền chia tài sản thừa kế. Tuy nhiên, căn cứ điều 661 Bộ luật Dân sự năm 2015, các trường hợp sau đây sẽ hạn chế phân chia di sản thừa kế:

Thứ nhất, theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

Ví dụ 1: Trong nội dung di chúc người lập yêu cầu "sau khi chết 2 năm, những người được hưởng tài sản theo di chúc mới được quyền chia tài sản thừa kế". Như vậy, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày người để lại di sản chết thì không được phân chia tài sản thừa kế.

Ví dụ 2: Tất cả những người thừa kế thỏa thuận "trong vòng 5 năm kể từ ngày người để lại di sản chết không được phân chia tài sản thừa kế (dù người lập di chúc không yêu cầu)" thì việc hạn chế phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo thỏa thuận này.

Thứ hai, trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 3 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 3 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 3 năm.

Ví dụ 3: Trường hợp người chồng mất, cha mẹ chồng yêu cầu chia căn nhà chung của hai vợ chồng (di sản thừa kế duy nhất) cho cha mẹ chồng theo quy định của pháp luật mà việc chia này dẫn đến người vợ khó khăn về chỗ ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người vợ và các con thì người vợ có quyền yêu cầu Tòa án tạm thời chưa chia di sản thừa kế trong một khoảng thời gian nhất định.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ
otvet Khai nhận thừa kế đất cần nộp những giấy tờ gì?
otvet Trường hợp nào người bị án tù không được hưởng thừa kế?
otvet Thủ tục khai nhận tài sản đối với người thừa kế duy nhất
otvet Khi nào cháu được thừa kế thế vị tài sản từ ông bà?
otvet Con chưa thành niên đương nhiên được hưởng thừa kế, không phụ thuộc vào di chúc
otvet Quyền thừa kế không phân biệt con riêng hay con chung
otvet Thời hạn chia thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Thời hiệu chia thừa kế bất động sản là 30 năm
otvet Giấy tờ cần thiết để khai nhận thừa kế theo pháp luật
otvet Người thừa kế mất trước người lập di chúc, chia thừa kế thế nào?
otvet Khai thừa kế có phải nộp bản tường trình quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế?
otvet Con riêng có được hưởng thừa kế?
otvet Các trường hợp tạm hoãn chia thừa kế
otvet Quyền thừa kế không phụ thuộc vào việc phải có tên trên hộ khẩu
otvet Doanh nghiệp có được nhận thừa kế nhà đất của cá nhân?
otvet Di chúc đã công chứng vẫn có thể sửa đổi và hủy bỏ
otvet Có được lập di chúc đối với đất đang thế chấp?
otvet Vợ hoặc chồng sau của người quá cố vẫn được hưởng thừa kế nếu có đăng ký kết hôn