LuatVietnam

blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment

Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (2 trang)
Posted: 16/2/2023 7:03:38 AM | Latest updated: 9/3/2023 10:12:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5639 | Vietlaw: 602
LuatVietnam

Nghị định bổ sung khoản 7 vào Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CPstatus2 để quy định các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề là 100% trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng.

Cụ thể, viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% nếu thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, quy định về mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% nêu tại khoản 7 này chỉ được áp dụng trong thời gian từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Đối với viên chức làm chuyên môn kiểm dịch y tế biên giới và viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng, trong thời gian được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo khoản 7 này thì không được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 60% và 40% theo điểm c khoản 2 và khoản 4 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CPstatus2 .

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5639

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND05_15022023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
light-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ
blue-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM