LuatVietnam

blue-check Các vi phạm không được thanh toán BHYT

Công văn số 2423/BHXH-GĐĐT ngày 8/8/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo điều kiện KCB cho người bệnh BHYT (3 trang)
Posted: 24/8/2023 1:12:38 PM | Latest updated: 25/8/2023 2:23:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Trong khi chờ Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn thực hiện, BHXH Việt Nam đã lưu ý trước một số quy định trong thanh toán chi phí KCB BHYT được 02 cơ quan này thống nhất.

Theo đó, các trường hợp vi phạm sau đây sẽ không được thanh toán BHYT:

- Người hành nghề KCB vi phạm các hành vi bị cấm quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật KCB số 40/2009/QH12status3 như KCB không đúng chuyên khoa hoặc chỉ định điều trị thuốc không đúng chuyên môn.

- Người hành nghề KCB thực hiện không đúng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP khi thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với chuyên khoa ghi trong chứng chỉ hành nghề hoặc chưa được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB cho phép thực hiện bằng văn bản.

- Người hành nghề KCB được phân công điều trị nội trú đồng thời tham gia khám bệnh tại khoa khám bệnh không đúng quy định tại tiết 2 điểm I Mục 1 Phần V Quy chế bệnh viện ban hành kèm Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19/9/1997.

- Y sỹ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền cho người bệnh hoặc thực hiện KCB cho người bệnh... không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn.

- Điều dưỡng hạng 4 thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng hoặc Y học cổ truyền cho người bệnh do thực hiện không đúng nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNVstatus2 .

- Người hành nghề KCB chưa được đăng tải thông tin trên Cổng giám định BHYT theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 109/2016/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu