LuatVietnam

blue-check Các website, apps mua bán vé số sẽ bị rà soát và xử lý

Công văn số 9110/BTC-TCNH ngày 24/8/2023 của Bộ Tài chính về việc chấn chỉnh hoạt động phân phối xổ số kiến thiết qua Internet (9 trang)
Posted: 6/9/2023 11:15:12 AM | Latest updated: 8/9/2023 11:55:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5779
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu các địa phương trên cả nước rà soát lại việc cấp phép kinh doanh đại lý xổ số, đồng thời rà soát, xử lý vi phạm đối với các website, ứng dụng (apps) cung cấp dịch vụ mua vé số.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, hình thức mua bán vé số thông qua các website, ứng dụng (apps), gồm cả vé số nước ngoài và vé số trong nước là hành vi vi phạm pháp luật.

Một số trang web, ứng dụng mua bán vé số đã bị Bộ Tài chính phát hiện và yêu cầu xử lý được gửi kèm theo phụ lục của văn bản này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5779

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu