LuatVietnam

blue-check Các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Công văn số 1806/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (40 trang)
Posted: 23/5/2022 9:03:27 AM | Latest updated: 23/5/2022 5:22:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5459
LuatVietnam

Công văn trao đổi nội dung liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, bao gồm:

(i) Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm (xem Phụ lục 1);

(ii) Yêu cầu về phần cứng đáp ứng Hải quan số (xem Phụ lục 2);

(iii) Yêu cầu về an ninh an toàn đối với hệ thống (xem Phụ lục 3).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5459

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hải quan điện tử - VNACCS

blue-check Về cách khai chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng SXXK có nguồn gốc tạm nhập
blue-check Mặt hàng có nhiều mã HS không thể trừ lùi giấy phép tự động trên Hệ thống V5
blue-check Từ 26/7/2022, bắt buộc niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử
blue-check Về việc khai "Số quản lý nội bộ" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
blue-check Các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025
blue-check Các trường hợp hàng hóa XNK bị niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử English attachment
blue-check Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai hải quan miễn phí của TCHQ
blue-check Từ 1/4/2022, các doanh nghiệp sẽ được tải miễn phí phần mềm khai hải quan điện tử
blue-check Những giải pháp đẩy mạnh hải quan điện tử năm 2022
blue-check Nhập khẩu lô hàng trên 50 dòng phải mở thêm tờ khai nhánh
blue-check Chưa thể mở tờ khai điện tử một lần để nhập khẩu nhiều lần
blue-check Quy trình khai, nộp trực tuyến phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check 22 thủ tục hải quan sẽ triển khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến năm 2021
blue-check Các phương thức nộp thuế cho hàng XNK
blue-check Cách khai "số tiếp nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công" trên tờ khai hải quan
blue-check Giải đáp về đăng ký Danh mục miễn thuế điện tử
blue-check TCHQ giải đáp về thủ tục không thu thuế và kiểm tra sau hoàn thuế
blue-check Từ 24/5/2021, thủ tục gia hạn TN-TX được thực hiện trực tuyến
blue-check Tờ khai xuất hàng kinh doanh miễn thuế tạm thời được nộp bản giấy