LuatVietnam

Cách đăng ký đóng BHXH tự nguyện online

Cập nhật 18/4/2022 | Đăng tải: LVN.5434

hoi Bạn đọc
Tôi có thể đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội trực tuyến được không và hình thức đóng tiền như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ mới áp dụng hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với người gia hạn, đáo hạn Bảo hiểm y tế và người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện của lần tiếp theo.

Trường hợp bạn đọc đã đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, muốn đóng tiền cho kỳ tiếp theo thì có thể đóng trực truyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, cách thực hiện như sau:

 Truy cập website https://dichvucong.gov.vn

- Chọn "Thanh toán trực tuyến", sau đó chọn "Thanh toán Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế". Tại đây, bạn đọc chọn "Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện" và làm theo hướng dẫn.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần