LuatVietnam

blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment

Công văn số 372/XXHH ngày 31/3/2022 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn kê khai C/O mẫu RCEP (5 trang)
Posted: 6/4/2022 7:46:58 AM | Latest updated: 13/4/2022 10:21:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5426 | Vietlaw: 555
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn chi tiết cách kê khai các tiêu thức trên C/O mẫu RCEP được ban hành tại Thông tư 05/2022/TT-BCT, áp dụng từ 4/4/2022.

Theo đó, lưu ý, C/O mẫu RCEP bắt buộc kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy.

Tiêu chí xuất xứ của hàng hóa được kê khai tại ô số 10, bao gồm một trong các tiêu chí sau: WO, PE, CTC, RVC, CR, ACU, DMI (tùy thuộc quy tắc xuất xứ đáp ứng).

Danh sách các nước thành viên thực thi Hiệp định RCEP và thời điểm thực thi được nêu chi tiết tại Mục 2 Công văn này.

Ngoài ra, Mục 3 Công văn có hướng dẫn việc cấp C/O mẫu RCEP cho các lô hàng của Việt Nam xuất khẩu vào các nước thành viên Hiệp định RCEP trước ngày Thông tư 05/2022/TT-BCT có hiệu lực.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5426

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV372-31032022BCT[VLO].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá