LuatVietnam

blue-check Cách kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

Hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân (6 trang)
Posted: 19/4/2023 10:10:31 AM | Latest updated: 25/4/2023 3:12:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5686
LuatVietnam

Cá nhân có thể lựa chọn một trong ba cách sau để kê khai thay đổi, cập nhật thông tin đăng ký thuế: (i) Kê khai trực tuyến; (ii) Kê khai thông qua đơn vị chi trả thu nhập; (iii) Kê khai trực tiếp tại cơ quan thuế.

Nếu chọn kê khai trực tuyến, cá nhân có thể kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc kê khai trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân tích chọn Đăng ký thuế\ Thay đổi thông tin, khi này hệ thống sẽ hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế để cá nhân điền thông tin, đối chiếu với thông tin truy vấn từ CSDL quốc gia về dân và xác nhận hoàn thành kê khai.

Trường hợp thay đổi thông tin người phụ thuộc, cá nhân tích chọn Đăng ký thuế\ Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT\ Chọn hồ sơ "20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của cá nhân có thu nhập từ TLTC" để kê khai.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5686

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo thời điểm lập hay ký?
blue-check Các trường hợp cá nhân phải cập nhật thông tin đăng ký thuế
blue-check Từ 10/5/2023, mỗi khoản thuế được gán mã định danh (ID) để dễ tra cứu
blue-check Hướng dẫn khai nộp thuế điện tử theo mã ID
blue-check Cách kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân
blue-check Về quy định kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh
blue-check Các giải pháp hỗ trợ của ngành Thuế dành cho doanh nghiệp năm 2023
blue-check Cách thức cập nhật thông tin CCCD và người phụ thuộc với cơ quan thuế
blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?