LuatVietnam

Cách khai nộp trực tuyến hồ sơ cấp đổi sổ đỏ

Cập nhật 28/12/2022 | Đăng tải: LVN.5623

hoi Bùi Văn Chung (Hải Dương)
Tôi nộp 1 bộ hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức trực tuyến đến bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng nhận được phản hồi là không tiếp nhận vì không đúng thẩm quyền giải quyết và hướng dẫn tôi nộp về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện.
Tuy nhiên, khi tôi tra cứu trên website dịch vụ hành chính công chọn UBND cấp huyện và chọn lĩnh vực đất đai thì không thấy mục xử lý hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tôi tham khảo Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thấy có quy định về thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận, cụ thể: Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận.
Theo tôi được biết thì tỉnh Hải Dương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2022.
Vậy bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường phản hồi hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và yêu cầu nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là có đúng quy định không?

luat Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương:

Thẩm quyền cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Quy trình giải quyết, thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ); cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Cơ quan, địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 1/6/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Trường hợp ông Bùi Văn Chung nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công thì trên website dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dichvucong/congdan/huongdancongdan) đã có tài liệu hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, ông Chung có thể truy cập và làm theo hướng dẫn.

Như vậy đối với hồ sơ cấp đổi, cấp lại cho hộ gia đình, cá nhân của ông Bùi Văn Chung đề nghị ông nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để các cơ quan liên quan tiến hành giải quyết thủ tục theo quy định.

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình nộp hồ sơ đề nghị ông Chung liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cẩm Giàng (điện thoại: 0906037562) để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
otvet Trường hợp nào đất mua bằng giấy tay được cấp sổ đỏ?
otvet Xóa đăng ký thế chấp đất, khai theo Mẫu số 03a của Nghị định 99/2022/NĐ-CP
otvet Sổ đăng ký ruộng đất có được coi là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất?
otvet Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?
otvet Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài?
otvet 04 điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
otvet Không có hộ khẩu tại địa phương có được giao đất tái định cư?
otvet Có được bồi thường đất tái định cư nếu còn nhà ở địa phương khác?
otvet Cho tặng đất phải công chứng mới có hiệu lực
otvet Chưa có nhà trên đất bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư?
otvet Quy định hiện hành về cấp sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ
otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?