LuatVietnam

blue-check Cách khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn và chứng khoán English attachment

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế (mẫu số 04/CNV-TNCN) (7 trang)
Posted: 6/4/2023 9:33:25 AM | Latest updated: 12/5/2023 2:57:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5673 | Vietlaw: 610
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn cá nhân kê khai thuế từ chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán, gồm: kỳ khai thuế (mục I), hồ sơ khai thuế (mục II), thời hạn khai thuế (mục III), địa điểm khai thuế (mục IV) và cách ghi tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN (mục V).

Theo đó, cần lưu ý, cá nhân phải nộp tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN theo từng lần phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán (điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5673

Tệp đính kèm

enflag pdficon Huong-dan-khai-thue[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chuyển nhượng vốn

blue-check Cách khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn và chứng khoán English attachment
blue-check Tài liệu hướng dẫn khai thay thuế TNCN từ đầu tư vốn
blue-check Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần English attachment
blue-check Bên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn góp là quyền sử dụng đất phải nộp thuế theo diện chuyển nhượng BĐS English attachment
blue-check Bán vốn góp ở Việt Nam sẽ phải chịu thuế, cho dù bên bán và bên mua đều ở nước ngoài
blue-check Xác định "giá mua" được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn như thế nào? English attachment
blue-check Thuế đầu tư vốn vẫn đang áp dụng mức 5% English attachment
blue-check Cách xác định giá trị vốn góp khi tính thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn phải nộp thuế theo diện "thu nhập khác"
blue-check Doanh nghiệp Việt Nam phải nộp thay thuế nếu hai bên chuyển nhượng vốn đều ở nước ngoài English attachment
blue-check Công ty tại Hà Lan được áp dụng Hiệp định thuế để miễn thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, doanh nghiệp sẽ phải nộp thay 5% thuế cho cổ tức ghi tăng vốn English attachment
blue-check Cổ đông ở nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, doanh nghiệp ở Việt Nam phải nộp thuế thay English attachment
blue-check Từ sau 5/12/2020, cổ đông sẽ không tư khai thuế khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng
blue-check Về trách nhiệm khai thuế khi chuyển nhượng phần vốn có nguồn gốc cổ tức
blue-check Từ 5/12/2020, cổ đông sẽ không tự khai thuế cho phần vốn tăng thêm bằng cổ tức English attachment
blue-check Công ty mẹ chuyển nhượng vốn, công ty con tại Việt Nam phải nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn, dù lỗ vẫn phải kê khai thuế TNCN English attachment
blue-check Các bên ở nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, phía Việt Nam phải nộp thay thuế