LuatVietnam

blue-check Cách khai thuế và hải quan khi DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn máy móc

Công văn số 300/TCHQ-GSQL ngày 17/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu (2 trang)
Posted: 31/1/2023 2:23:47 PM | Latest updated: 3/2/2023 8:53:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5627
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế áp dụng trong trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu.

Theo đó, trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị để phục vụ hoạt động chế xuất của DNCX phù hợp với mục tiêu ghi trong giấy phép đầu tư thì thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình TX-TN (với DNCX) và TN-TX (với doanh nghiệp nội địa).

Doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn máy móc, thiết bị của DNCX sẽ phải kê khai nộp thuế nhập khẩu (trừ trường hợp thuê, mượn theo hợp đồng gia công); tuy nhiên không phải nộp thuế GTGT (trừ trường hợp không tái xuất sau khi hết thời hạn thuê, mượn).

Đối với trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác, không phải để phục vụ hoạt động chế xuất của DNCX thì DNCX phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế cho số hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế trước khi cho thuê, mượn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5627

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check DNCX không được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm bán vào nội địa English attachment
blue-check DNCX được miễn thuế hàng hóa mua bán với nước ngoài nếu đáp ứng định nghĩa về khu PTQ English attachment
blue-check Trường hợp nào DNCX được miễn khai hải quan khi thanh lý hàng hóa nhập từ nội địa?
blue-check Thành phẩm thuê DNCX gia công vẫn phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Các trường hợp DNCX được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu English attachment
blue-check Cách khai thuế và hải quan khi DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn máy móc
blue-check DNCX mới thành lập được hưởng ưu đãi thuế từ thời điểm nào? English attachment
blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?
blue-check Cho mượn máy móc nhập ưu đãi phải hoàn trả số thuế được miễn
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment
blue-check Máy móc thiết bị của DNCX đem cho thuê có bị tước ưu đãi? English attachment
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu