LuatVietnam

Cách nào tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thai sản?

Cập nhật 8/6/2022 | Đăng tải: LVN.5470

hoi Lê Thị Hoa
Tôi tên Lê Thị Hoa, sinh ngày 19.10.1992, CMND số 371872***, số BHXH ‭7914278***. Tôi tham gia BHXH từ năm 2015 đến tháng 1.2021 thì nghỉ, từ tháng 2.2021 đến tháng 6.2021 tôi không tham gia BHXH. Bắt đầu từ tháng 7.2021 tôi tiếp tục đóng BHXH đến nay.
Tôi sinh con ngày 23.10.2021. Sau đó, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ gồm sổ bảo hiểm, giấy chứng sinh, giấy khai sinh cho người sử dụng lao động để hưởng chế độ thai sản nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được tiền chế độ thai sản.
Cho tôi hỏi người sử dụng lao động đã nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho tôi chưa? Trường hợp đã nộp thì hồ sơ của tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và được duyệt hay chưa, cơ quan bảo hiểm đã chi trả cho người lao động chưa?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Điều 102, Luật BHXH 2014 quy định về việc giải quyết chế độ thai sản như sau:

“1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 100, các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Đề nghị bạn liên hệ với đơn vị nơi bạn đang làm việc hoặc cơ quan BHXH nơi thụ lý hồ sơ để được kiểm tra kết quả xét duyệt hồ sơ theo quy định.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?