LuatVietnam

Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu

Cập nhật 14/8/2022 | Đăng tải: LVN.5518

hoi Nguyễn Dương
Trước đó, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 5 năm (từ năm 2021-2025). Đến năm 2026, tôi có thể đóng tiếp 5 năm (như vậy được 10 năm tham gia). Từ năm 2031, tôi chỉ còn phải đóng phí tiếp 10 năm còn lại là đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Cho hỏi tôi làm như vậy có được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Như vậy năm 2021 bạn sẽ đóng tiền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần cho 5 năm (từ năm 2021 đến 2025), sau đó, đến năm 2026 bạn đăng ký đóng tiếp 1 lần cho 5 năm về sau (từ 2026 đến năm 2030).

Trường hợp đến năm 2031 mà bạn đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động thì được lựa chọn phương thức đóng 1 lần cho 10 năm còn thiếu (không quá 120 tháng) theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP và được hưởng lương hưu.

Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng bạn đóng đủ số tiền cho những những năm còn thiếu.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID