LuatVietnam

light-check Cách tính định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám chữa bệnh

Thông tư số 19/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế (4 trang)
Posted: 4/1/2023 7:31:56 AM | Latest updated: 5/1/2023 9:02:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn cách tính định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh để làm căn cứ xác định giá dịch vụ khám chữa bệnh, bao gồm: định mức lao động trực tiếp (để tính chi phí tiền lương); định mức thuốc, vật tư y tế (để tính chi phí trực tiếp) và định mức trang thiết bị (để tính chi phí khấu hao).

Các yếu tố hình thành giá không có quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này (như khấu hao cơ sở hạ tầng; bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; năng lượng, nhiên liệu; quản lý, điều hành) thì được xác định theo các phương pháp xây dựng giá theo quy định của pháp luật về giá.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Y tế

light-check Cách tính định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám chữa bệnh
blue-check Chuẩn năng lực nghề nghiệp Hộ sinh Việt Nam
blue-check Chuẩn năng lực nghề nghiệp Điều dưỡng Việt Nam
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Adeno ở trẻ em
blue-check Các lưu ý khi kê đơn thuốc
light-check Bãi bỏ 05 văn bản trong lĩnh vực y tế về thử lâm sàng, hàm lượng Melamine và tổ chức hội thảo y tế
blue-check Thay mới Định mức sử dụng máy móc chuyên dùng của các bệnh viện công tại TP. HCM
light-check Thay mới 37 Quy trình về giám định ADN, thương tật và xâm hại tình dục
blue-check Thay mới thủ tục khai báo và cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Hà Nội)
blue-check Hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022
blue-check Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam
blue-check Đậu mùa khỉ được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B
blue-check Sắp sửa đổi các quy định về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế English attachment
blue-check Lộ trình phát triển các nền tảng số y tế đến năm 2025
blue-check Giải đáp các vướng mắc về nhập khẩu thiết bị y tế English attachment
blue-check Sẽ sửa đổi nhiều Nghị định, Thông tư về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế
blue-check Hướng dẫn khám và điều trị bệnh béo phì
blue-check Tài liệu truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên
blue-check Các trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng phải kích hoạt báo động đỏ
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ được nộp tại Sở Y tế nơi thường trú