LuatVietnam

Cách tính lương hưu cho lao động nữ

Cập nhật 6/9/2023 | Đăng tải: LVN.5778

hoi Minh Thu
Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức đóng bình quân là 5,5 triệu đồng/tháng, tính đến thời điểm đủ tuổi về hưu là 33 năm. Tính đến tháng 12.2023, tôi đủ tuổi về hưu theo quy định, tôi là nữ. Vậy lương hưu của tôi được tính thế nào?

luat Công ty Luật TNHH YouMe:
Xem thêm