LuatVietnam

Cách tính lương hưu năm 2022

Cập nhật 24/4/2022 | Đăng tải: LVN.5439

hoi Nguyễn Ngọc Tâm, TP.HCM
Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 20 năm. Đến tháng 5-2022 này tôi đến tuổi nghỉ hưu.
Cho tôi hỏi, mức lương hưu của người lao động đóng BHXH 20 năm và về hưu từ năm 2022 thì sẽ được nhận được lương hưu là bao nhiêu?

luat Bảo hiểm Xã hội TP. HCM:

Tại Điều 54 Luật BHXH được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động (NLĐ) đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.

Theo đó, tại Điều 56 Luật BHXH, từ ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

Đối với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Như vậy, đối với lao động nữ nếu đóng BHXH 20 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 thì sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam đóng BHXH 20 năm về hưu năm 2022 thì sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần