LuatVietnam

Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH đối với người hưởng lương nhà nước

Cập nhật 8/12/2022 | Đăng tải: LVN.5600

hoi Bạn đọc
Tôi công tác trong cơ quan nhà nước từ tháng 2.1982. Vậy cách tính lương hưu thế nào? Có phải lấy bình quân 60 tháng cuối của tiền lương và tiền phụ cấp thâm niên vượt khung nhân 75%, hay là bình quân 60 tháng cuối của hệ số tiền lương và phụ cấp thâm niên vượt khung nhân 75%?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

1. Về cách tính lương hưu hàng tháng: Căn cứ Điều 56 Luật BHXH số 58/2014/QH13, Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động như sau: 

Lương hưu = Tỉ lệ hưởng lương hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảohiểm xã hội. 

a) Về tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng: Theo Điểm a, Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định mức lương hưu hàng tháng: lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1.1.2022 trở đi, tỉ lệ lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. 

Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: Được tính như quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó. 

b) Về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội: Căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 62, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, quy định người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau: “Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu”. 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm (nếu có) và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện
otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở