LuatVietnam

blue-check Cách tính phí trước bạ nhà, xưởng English attachment

Công văn số 3274/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về vướng mắc giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản trên đất của công trình xây dựng (2 trang)
Posted: 23/8/2023 3:53:45 PM | Latest updated: 29/8/2023 3:42:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771 | Vietlaw: 626
LuatVietnam

Mức thu và giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, xưởng hiện nay thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC .

Theo đó, nhà, xưởng chịu phí trước bạ 0,5%. Giá tính phí trước bạ là mức giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai phí trước bạ.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án bao gồm nhiều hạng mục công trình có mục đích sử dụng khác nhau (nhà, xưởng) thì được áp dụng mức thu trước bạ tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, tức mức thu phí trước bạ tối đa cho một lần được cấp (cấp mới hoặc cấp bổ sung) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, xưởng là 500 triệu đồng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu