LuatVietnam

blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment

Công văn số 25019/CTHN-TTHT ngày 1/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc phân bổ thuế TNDN đối với chi nhánh (4 trang)
Posted: 8/6/2022 11:21:43 AM | Latest updated: 3/7/2022 11:53:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5470 | Vietlaw: 568
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC, trường hợp công ty có chi nhánh là cơ sở sản xuất ở ngoài tỉnh thì phải phân bổ (nộp) thuế cho địa phương nơi có chi nhánh.

Số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có chi nhánh được xác định bằng (=) Số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh nhân (x) Tỷ lệ chi phí của chi nhánh trên tổng chi phí của công ty.

Trong đó, cần lưu ý, "Số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh" không bao gồm số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được ưu đãi thuế.

Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ thuế là chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế và cũng không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5470

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV25019-01062022CTHN[VLO].pdf

Lược đồ

Phân bổ thuế TNDNCập nhật đến: 18-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808
blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment
blue-check Từ 2022, nộp thay thuế TNCN của cá nhân kinh doanh phải có ủy quyền