LuatVietnam

blue-check Cách tính tiền chậm nộp phạt hành chính English attachment

Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (20 trang)
Posted: 24/3/2023 7:24:22 AM | Latest updated: 8/4/2023 6:39:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5665 | Vietlaw: 607
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt hành chính, tiền chậm nộp phạt hành chính; việc bù trừ, hoàn trả tiền phạt hành chính và việc lập biên lai thu tiền phạt hành chính.

Theo đó, Thông tư này vẫn giữ mức xử phạt là 0,05%/ngày đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nộp phạt trễ hạn.

Ngoài ra, Thông tư quy định rõ số ngày chậm nộp phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm thực nộp tiền phạt.

Các khoảng thời gian sau đây được miễn tính tiền phạt chậm nộp: thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt hành chính; thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Điều 6 Thông tư này có hướng dẫn cách tính và phương thức xử lý số tiền nộp phạt chênh lệch phát sinh trong trường hợp có quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ... quyết định xử phạt hành chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023.

Thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTCstatus1 ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTCstatus1 ngày 7/8/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5665

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT18_21032023BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

blue-check Cách tính tiền chậm nộp phạt hành chính English attachment
blue-check Mức phạt hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Về xác định thẩm quyền xử phạt giữa Hải quan và Cục Quản lý Dược trong lĩnh vực y tế
blue-check Nhập khẩu hàng hóa chưa xin giấy phép bị phạt thế nào? English attachment
blue-check Về việc xử phạt công trình vi phạm chất lượng gây lún, nứt công trình lân cận
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt