LuatVietnam

blue-check Cách tính tiền thuê đất phải nộp khi chuyển từ hình thức trả hàng năm sang trả một lẩn

Công văn số 1159/TCT-CS ngày 5/4/2023 của Tổng cục Thuế về diện tích thu tiền thuê đất (2 trang)
Posted: 17/5/2023 8:04:25 AM | Latest updated: 18/5/2023 10:33:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5700
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 , các trường hợp đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm mà chuyển sang thuê đất trả tiền thuê một lần thì phải nộp tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại.

Đơn giá thuê đất để tính tiền thuê trả một lần cho thời hạn sử dụng đất còn lại được xác định tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất trả một lần và xác định theo một trong các phương pháp quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 căn cứ vào giá trị của diện tích tính thu tiền thuê đất.

Việc áp dụng phương pháp nào để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất trả một lần sẽ do cơ quan tiếp nhận hồ sơ (Sở TN&MT, Phòng TN&MT) phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan thuế thống nhất lựa chọn trên cơ sở đối tượng và giá trị của diện tích tính thu tiền thuê đất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5700

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Kết quả trúng đấu giá đất sẽ bị hủy nếu không nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 120 ngày
blue-check Thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất xác định theo tài liệu nào? English attachment
blue-check Không cần giấy xác nhận bị ảnh hưởng dịch khi xin giảm tiền thuê đất năm 2022
blue-check Ngành kinh doanh bất động sản có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản
blue-check Không có tên trong hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê năm 2021 English attachment
blue-check Tiền thuê đất đã trả một lần không được xét miễn, giảm
blue-check Cách xác định thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ
blue-check Cách tính tiền thuê đất phải nộp khi chuyển từ hình thức trả hàng năm sang trả một lẩn
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Dự án xã hội hóa không được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ
blue-check Nộp tiền sử dụng đất trễ hạn phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp
blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án