LuatVietnam

Cách tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thai sản

Cập nhật 4/9/2023 | Đăng tải: LVN.5777

hoi Hoàng Thị Thuỷ
Số sổ BHXH của tôi là: 0124052***. Tôi được công ty nộp hồ sơ xin hưởng chế độ thai sản vào ngày 26.6.2023. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, hồ sơ của tôi vẫn chưa được giải quyết.
Tôi muốn được cập nhật thông tin về việc xử lý hồ sơ. Khi nào hồ sơ của tôi được giải quyết và tôi có thể nhận được tiền bảo hiểm thai sản?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Điều 102, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về giải quyết việc hưởng chế độ thai sản như sau:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bạn có thể tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng giải quyết hồ sơ qua chức năng tra cứu trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn). Đăng nhập tài khoản giao dịch điện thử cá nhân và vào mục Tra cứu hồ sơ à Tình hình xử lý hồ sơ à Nhập mã hồ sơ đã nộp để được biết kết quả xử lý hồ sơ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin để bạn được biết. Qua tra cứu trên hệ thống quản lý dữ liệu của BHXH Việt Nam, mã số BHXH bạn cung cấp chưa được xét duyệt trợ cấp thai sản. Đề nghị bạn liên hệ BHXH tại địa phương nơi nộp hồ sơ để được kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp.

Xem thêm