LuatVietnam

blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại

Công văn số 1835/BXD-QLN ngày 26/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư nhà ở xã hội (3 trang)
Posted: 31/5/2022 9:00:47 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:52:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, chủ dự án nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án để xây dựng nhà ở thương mại.

Bộ Xây dựng đã giải thích thêm, vị trí và diện tích quỹ đất mà chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được dành để xây nhà ở thương mại sẽ được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở (đã đầu tư hạ tầng) trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án nhà ở xã hội đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản