LuatVietnam

blue-check Cách xác định đơn giá xây dựng chi tiết của gói thầu

Công văn số 1499/BXD-KTXD ngày 29/4/2022 của Bộ Xây dựng về việc xác định dự toán gói thầu xây dựng (1 trang)
Posted: 13/5/2022 9:25:45 AM | Latest updated: 13/5/2022 1:39:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5450
LuatVietnam

Việc xác định đơn giá xây dựng chi tiết của gói thầu đã được quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 32/2015/NĐ-CPstatus1 , khoản 2 Điều 16 Nghị định 68/2019/NĐ-CPstatus1 và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP .

Theo đó, đơn giá xây dựng chi tiết có thể được xác định trên cơ sở định mức xây dựng và giá các yếu tố chi phí cần thiết, hoặc theo đơn giá xây dựng công trình do UBND cấp tỉnh công bố, hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường, hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5450

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng công trình

blue-check Công bố danh mục dự án thành phần và tiến độ xây dựng đường Vành đai 3 TP. HCM
blue-check Về thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình nhà máy xử lý rác
blue-check Chủ đầu tư tự quyết định việc tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ
blue-check Danh sách các tỉnh được phân cấp quản lý các thành phần của cao tốc Bắc - Nam
blue-check Công trình xây dựng VPĐH nhà máy được xếp vào loại công trình dân dụng
blue-check Về định mức dự toán khoan đặt ống ngầm
blue-check Cần quy định rõ trách nhiệm bảo hành nhà ở trong hợp đồng xây dựng
blue-check Hủy bỏ TCVN 8819:2011 về thi công mặt đường bê tông nhựa nóng
blue-check Công bố 03 TCVN mới ban hành về thi công nhựa đường
blue-check Những điều cần biết khi xây dựng công trình ngầm
blue-check Những lưu ý khi xác định dự toán công tác đào móng công trình
blue-check Giải thích về định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
blue-check Công trình trường mầm non không được thiết kế phòng học vượt quá tầng 3
blue-check Những lưu ý khi lập hồ sơ thiết kế dự án có công trình ngầm
blue-check Yêu cầu cần tuân thủ khi triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
blue-check Đường đô thị từ cấp III trở lên phải mời cơ quan chuyên môn nghiệm thu
blue-check Giải thích về cách tính hệ số sử dụng đất của công trình căn cứ theo diện tích sàn
blue-check Các phần diện tích sàn được trừ khi tính hệ số sử dụng đất của công trình
blue-check Cách xác định đơn giá xây dựng chi tiết của gói thầu
blue-check Sắp ban hành tiêu chuẩn mới về thiết kế đường đô thị và đường cấp nước