LuatVietnam

blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng

Công văn số 2011/TCHQ-GSQL ngày 1/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng (2 trang)
Posted: 3/6/2022 8:46:45 AM | Latest updated: 6/6/2022 2:14:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Theo Công văn này, đối với hàng xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng đăng ký trước ngày 25/4/2021 theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 2c Công văn số 2411/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2019, nếu Chi cục Hải quan kiểm tra xác định giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận nhưng hàng hóa chưa đưa vào sản xuất hoặc tiêu dùng thì Hải quan vẫn cho bên nhập khẩu đăng ký tờ khai đối ứng kèm theo việc xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, nếu hàng hóa đã được đưa vào sản xuất hoặc tiêu dùng tại thời điểm kiểm tra thì Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu và xuất khẩu tại chỗ sẽ phối hợp xử phạt thuế kèm xử phạt hành chính đối với bên vi phạm, đồng thời không cho đăng ký tờ khai nhập khẩu đối ứng.

Đối với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng đăng ký từ sau ngày 25/4/2021, Hải quan sẽ theo dõi, xử lý theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 và Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu