LuatVietnam

blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng

Công văn số 2011/TCHQ-GSQL ngày 1/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng (2 trang)
Posted: 3/6/2022 8:46:45 AM | Latest updated: 6/6/2022 2:14:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Theo Công văn này, đối với hàng xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng đăng ký trước ngày 25/4/2021 theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 2c Công văn số 2411/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2019, nếu Chi cục Hải quan kiểm tra xác định giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận nhưng hàng hóa chưa đưa vào sản xuất hoặc tiêu dùng thì Hải quan vẫn cho bên nhập khẩu đăng ký tờ khai đối ứng kèm theo việc xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, nếu hàng hóa đã được đưa vào sản xuất hoặc tiêu dùng tại thời điểm kiểm tra thì Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu và xuất khẩu tại chỗ sẽ phối hợp xử phạt thuế kèm xử phạt hành chính đối với bên vi phạm, đồng thời không cho đăng ký tờ khai nhập khẩu đối ứng.

Đối với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng đăng ký từ sau ngày 25/4/2021, Hải quan sẽ theo dõi, xử lý theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 và Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465

Tệp đính kèm

Lược đồ

XNK tại chỗCập nhật đến: 31-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật
blue-check Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được
blue-check Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ
blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Doanh nghiệp XNK chỉ có thể đóng MST khi được Hải quan xác nhận không nợ thuế
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11