LuatVietnam

blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông

Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 2/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ 4 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (7 trang)
Posted: 6/3/2023 1:11:45 PM | Latest updated: 7/3/2023 1:09:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5652
LuatVietnam

Đây là thông báo hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ gửi đến các Bộ, ngành, địa phương nhằm lưu ý những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới để đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Theo đó, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải (như: đường cao tốc, cảng hàng không,...) phải đảm bảo 06 yêu cầu sau:

1. Phải bảo đảm chất lượng

2. Phải bảo đảm tiến độ;

3. Phải bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường, sinh thái

4. Không được đội vốn bất hợp lý, không chia nhỏ gói thầu

5.Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lãng phí ở tất cả các khâu

6. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5652

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

light-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022