LuatVietnam

blue-check Cấm sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để cho vay và góp vốn kinh doanh

Công văn số 219/LĐLĐ-TC ngày 28/3/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tích lũy (2 trang)
Posted: 29/3/2022 3:53:06 PM | Latest updated: 29/3/2022 5:28:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5426
LuatVietnam

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 và Công văn số 2080/TLĐ ngày 29/12/2016, Liên đoàn Lao động TP. HCM đã yêu cầu công đoàn các cấp phải dừng ngay việc sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để cho vay.

Đối với công đoàn cơ sở, không được vay vốn và sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để đầu tư, góp vốn kinh doanh và đầu tư vào doanh nghiệp khác (trừ mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa).

Đối với các trường hợp đầu tư tài chính đang thực hiện (kể cả trường hợp đã được phê duyệt trước đây) nhưng nội dung, hình thức đầu tư trái với các quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn (Quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ), đặc biệt là các hình thức huy động vốn ngắn hạn, dài hạn, cho vay vốn để kinh doanh... hoặc chưa được Tổng Liên đoàn phê duyệt phương án đầu tư sẽ buộc phải chấm dứt đầu tư, thu hồi vốn ngay và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động thành phố chậm nhất ngày 15/4/2022.

Các trường hợp công đoàn có nhu cầu đầu tư tài chính bằng nguồn tài chính tích lũy đều phải xây dựng phương án đầu tư trình Liên đoàn Lao động thành phố xem xét và tổng hợp trình Tổng Liên đoàn phê duyệt trước khi thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5426

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Từ 4/3/2022, áp dụng quy chế mới để bổ nhiệm kế toán công đoàn