LuatVietnam

blue-check Cấm thiết lập website, apps để mua bán vé số

Công văn số 9108/BTC-TCNH ngày 24/8/2023 của Bộ Tài chính về việc chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số truyền thống và các hành vi tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp luật (4 trang)
Posted: 6/9/2023 11:10:48 AM | Latest updated: 8/9/2023 9:26:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5779
LuatVietnam

Văn bản đề nghị các công ty xổ số kiến thiết phải tiến hành rà soát, xử lý toàn bộ các trang web, ứng dụng nêu tại phụ lục đính kèm và các trang web, ứng dụng khác có cung cấp dịch vụ đặt mua/mua hộ vé số kiến thiết (vé số truyền thống, vé số giấy).

Trong đó, đối với trang web, ứng dụng đặt vé số có ký hợp đồng đại lý với công ty xổ số thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, hoặc báo cáo UBND xử phạt về việc phân phối vé số không đúng phương thức theo quy định tại Nghị định 98/2013/NĐ-CPstatus2 . Trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển hồ sơ sang cho cơ quan điều tra.

Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành về kinh doanh xổ số (Nghị định 30/2007/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 78/2012/NĐ-CPstatus2 ) nghiêm cấm phân phối vé số truyền thống bằng các hình thức bán qua điện thoại, bán qua mạng, qua các thiết bị điện tử và phương tiện viễn thông khác; chỉ cho phép bán trực tiếp cho khách hàng hoặc bán thông qua hệ thống đại lý vé số.

Việc bán vé số truyền thống/vé số giấy qua điện thoại, qua mạng, các thiết bị điện tử, viễn thông... bị cấm là do có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh xổ số như: gây khó khăn trong công tác quản lý thị trường xổ số; ảnh hưởng đến số thu NSNN; dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi đánh đề, rửa tiền, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5779

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu