LuatVietnam

Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu

Cập nhật 28/1/2023 | Đăng tải: LVN.5625

hoi Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Sơn La)
Tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng, vậy lao động sinh tháng 2/1961, thời điểm nghỉ hưu theo quyết định cộng thêm 3 tháng là tính từ tháng sinh nhật hay sau tháng sinh nhật?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên; 

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, cụ thể:

Kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thời điểm hưởng lương hưu cụ thể cho mỗi độ tuổi (tháng sinh của năm sinh) đáp ứng quy định nêu trên đã được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp lao động nam sinh tháng 2/1961 khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu từ ngày 1/6/2021.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản
otvet Bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?
otvet Cách tính tiền BHXH một lần năm 2022
otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Phụ cấp chuyên cần có phải trích đóng BHXH?
otvet Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?
otvet Ngành nghề nào được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Điều trị ngoại trú, được nghỉ hưởng BHXH tối đa bao lâu?
otvet Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ tiền khám tối đa 800.000 đồng/lần
otvet Lương hưu sẽ bị giảm trừ 2% trên mỗi năm nghỉ hưu sớm
otvet Thời gian nghỉ hưu trước tuổi nếu dưới 6 tháng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu
otvet Nhờ người khác lãnh BHXH một lần phải có giấy ủy quyền (có chứng thực hoặc công chứng)
otvet Lao động nữ được hưởng lương hưu tối đa khi có từ 30 năm đóng BHXH
otvet MST cá nhân sẽ tự có khi có việc làm?
otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước