LuatVietnam

blue-check Cần biết về xuất hóa đơn bán hàng miễn thuế

Công văn số 392/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về nội dung trên hóa đơn bán hàng miễn thuế (5 trang)
Posted: 6/1/2023 3:28:25 PM | Latest updated: 11/1/2023 12:31:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5618
LuatVietnam

Việc xuất hóa đơn khi bán hàng miễn thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP .

Theo đó, nếu người mua hàng miễn thuế là khách xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay xuất cảnh thì lập hóa đơn theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Nếu người mua hàng miễn thuế là hành khách đang trên chuyến bay quốc tế đến Việt Nam thì lập hóa đơn theo quy định tại Điều 15.

Nếu người mua hàng miễn thuế là khách chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa thì lập hóa đơn theo quy định tại Điều 16.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5618

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Miễn xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT khi nhận tiền bồi thường hợp đồng
blue-check Cần biết về xuất hóa đơn bán hàng miễn thuế
blue-check Phải điều chỉnh hóa đơn GTGT theo thuế suất được giảm
blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Về việc lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện English attachment