LuatVietnam

blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan

Công văn số 1045/HQHCM-TXNK ngày 17/5/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về thủ tục nhập khẩu và phân loại Bột bã trà - Tea seed meal (2 trang)
Posted: 23/5/2022 11:33:27 AM | Latest updated: 23/5/2022 5:11:02 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo Công văn này, mặt hàng Bột bã trà - Tea seed meal nếu là bột hạt chè đã loại béo, dạng bột thô, dùng làm chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thì được phân loại vào nhóm 23.06, mã số 2306.90.90 .

Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thuộc hàng hóa phải kiểm tra chất lượng trước thông quan (Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủy hải sản