LuatVietnam

blue-check Cháu ruột nếu vẫn còn ba mẹ không được tính là người phụ thuộc

Công văn số 18175/CTHN-TTHT ngày 26/4/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc (2 trang)
Posted: 28/4/2022 7:29:08 AM | Latest updated: 4/5/2022 9:57:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5443
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc là ông, bà (nội, ngoại) nếu đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì được giảm trừ gia cảnh.

Tuy nhiên, trường hợp người lao động đăng ký "cháu ruột" vẫn còn ba mẹ trong độ tuổi lao động thì chưa đáp ứng điều kiện "không nơi nương tựa" để được giảm trừ gia cảnh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5443

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Người phụ thuộc

blue-check Người lao động được tự khai số lượng người phụ thuộc
blue-check Cháu ruột nếu vẫn còn ba mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký em ruột là người phụ thuộc
blue-check Không cần nộp giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký anh ruột là người phụ thuộc
blue-check Miễn nộp giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Dì ruột hay cậu ruột có được đăng ký là người phụ thuộc?
blue-check Điều kiện giảm trừ người phụ thuộc là cậu ruột bị khuyết tật
blue-check Người lao động tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Công ty chịu trách nhiệm khai bổ sung NPT cho người lao động đã ủy quyền quyết toán
blue-check Cháu ruột nếu còn cha mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Ông bà, anh em... chỉ tính là người phụ thuộc khi không còn nơi nương tựa
blue-check Tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc và không cần chứng minh
blue-check Bà nội nếu còn con cái không được đăng ký làm người phụ thuộc
blue-check Con ruột được tính giảm trừ kể từ tháng sinh
blue-check Tính giảm trừ nhiều lần cho một người phụ thuộc sẽ bị xử phạt
blue-check Thay đổi nơi làm việc phải nộp lại hồ sơ đăng ký NPT
blue-check Chuyển công ty khác phải đăng ký lại người phụ thuộc English attachment
blue-check Không được đăng ký "em ruột" là NPT nếu ba mẹ còn sống
blue-check Em ruột, cháu ruột... nếu còn cha mẹ không được tính là NPT