LuatVietnam

blue-check Chế biến nông sản tại địa bàn đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN English attachment

Công văn số 3680/TCT-CS ngày 21/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)
Posted: 15/9/2023 1:55:15 PM | Latest updated: 18/9/2023 3:29:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5785 | Vietlaw: 629
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản đã được quy định từ kỳ tính thuế năm 2015 tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 và Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, từ kỳ tính thuế năm 2015, thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến nông sản tại địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện về tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất) từ 30% trở lên và sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế TTĐB.

Trường hợp trong cùng một thời gian, doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về ưu đãi chế biến nông sản, thủy sản, vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi khác thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3091/BTC-TCT ngày 18/3/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5785

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu