LuatVietnam

Chỉ được mua thẻ BHYT hộ gia đình ở nơi thường trú hoặc tạm trú

Cập nhật 21/8/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Bạn đọc
Tôi có giấy xác nhận tạm trú ở huyện Củ Chi (TPHCM), vậy tôi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ở quận khác thuộc TP. HCM có được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau: Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Bên cạnh đó, Khoản 1 và 2 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm:

1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy, hiện nay việc mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình được tiến hành ở nơi người tham gia có sổ hộ khẩu hoặc có sổ tạm trú.

Xem thêm