LuatVietnam

blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý

Công văn số 30151/CTHN-TTHT ngày 27/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư (3 trang)
Posted: 1/7/2022 1:31:02 PM | Latest updated: 7/7/2022 2:25:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5488
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty có thành lập Chi nhánh để giao quản lý dự án đầu tư ngoài tỉnh thì Chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế cho dự án này.

Việc chuyển giao thuế GTGT của dự án cho Chi nhánh thực hiện khi Chi nhánh hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5488

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý
blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK
blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?
blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
blue-check Tái xuất nguyên liệu nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng, có được hoàn thuế?
blue-check Các phương án xử lý sai sót trong khâu hoàn thuế của Hải quan
blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Không có doanh thu xuất khẩu, số thuế đầu vào của tháng/quý đó không được xét hoàn
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư ngoài tỉnh
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT của hàng xuất khẩu
blue-check Dự án đầu tư sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu không kê khai riêng
blue-check Thuế GTGT bị truy thu sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Hoàn thuế cho dự án đầu tư phải đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ
blue-check Cảnh báo những dấu hiệu gian lận hoàn thuế GTGT (liên quan hàng XNK) English attachment
blue-check Thuế GTGT đầu vào còn lại sau thời điểm chuyển đổi thành DNCX sẽ không được hoàn
blue-check Hải quan giữ thẩm quyền hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu
blue-check Sẽ tăng cường hậu kiểm các hồ sơ hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Thuế GTGT hàng nhập khẩu xin hoàn tại cơ quan thuế hay hải quan?
blue-check Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN, không cần nộp thêm hồ sơ xin hoàn thuế