LuatVietnam

blue-check Chi nhánh thay Công ty quản lý dự án, hồ sơ hoàn thuế cần có gì?

Công văn số 54965/CTHN-TTHT ngày 31/7/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư (2 trang)
Posted: 4/8/2023 3:26:45 PM | Latest updated: 10/8/2023 2:01:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5760
LuatVietnam

Trường hợp Công ty giao Chi nhánh thay mặt quản lý các dự án đầu tư ở ngoài tỉnh thuộc diện được hoàn thuế GTGT thì Chi nhánh có trách nhiệm lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án và nộp tại địa phương nơi có dự án (điểm d khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Khi Chi nhánh nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư được Công ty giao quản lý, bắt buộc phải có Quyết định giao quản lý dự án và Quy chế hoạt động của Chi nhánh (điểm a.6 khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5760

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu