LuatVietnam

Chỉ những người đủ tuổi mới được đóng dồn BHXH để hưởng ngay lương hưu

Cập nhật 24/6/2022 | Đăng tải: LVN.5486

hoi Mai Nguyễn
Tôi là lao động nữ, năm nay tôi 37 tuổi, đóng BHXH được 10 năm. Xin hỏi, tôi muốn đóng luôn 1 lần 10 năm để đủ thời gian 20 năm đóng BHXH thì có được nhận lương hưu hàng tháng ngay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Để được hưởng lương hưu, theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động tham gia BHXH bắt buộc phải có đủ số năm đóng BHXH đồng thời đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với BHXH bắt buộc, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 6 tháng, người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Đối với BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng như sau:

Đóng hàng tháng; Đóng 3 tháng/ lần; Đóng 6 tháng/lần; Đóng 12 tháng/ lần;

Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

Đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng).

Như vậy, trường hợp của bạn hiện nay mới 37 tuổi, chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định (nữ 55 tuổi + 8 tháng) vì vậy bạn có thể lựa chọn phương thức đóng một lần 5 năm cho những năm về sau.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?
otvet Làm việc ở xưởng than có thuộc nghề độc hại và được nghỉ hưu sớm?
otvet Nghỉ hưu sớm vẫn phải đảm bảo thời gian đóng BHXH ít nhất 20 năm
otvet Mức phí BHXH tự nguyện có thể căn cứ theo thu nhập tự khai
otvet Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động làm nghề độc hại
otvet Đóng BHXH theo lương nhà nước và tư nhân, lương hưu được tính như thế nào?
otvet Chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc, có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu
otvet Trợ cấp ốm đau chỉ tính theo số ngày nghỉ thực tế, không phân biệt số con bị ốm
otvet Bắt buộc trả BHXH vào lương cho người đang hưởng lương hưu
otvet Trường hợp nào được trả BHXH vào lương ?
otvet Nghỉ hưu trước tuổi vẫn phải đóng đủ ít nhất 20 năm BHXH
otvet Đóng BHXH đủ 30 năm (với nữ) và 35 năm (với nam) sẽ có lương hưu tối đa (75%)